Международeн Съвместeн Изследователски Център за Водни науки и инженерство беше официално създаден, и бяха проведени първите срещи на неговия Управителен съвет и Техническия комитет на 30 май, 2015 в гр. Нанджинг, Китай. Центърът, се състои от:

 

  • Институт за хидравлични изследвания (NHRI), Китай (www.nhri.cn)
  • Институт DELTARES, Холандия (www.deltares.nl)
  • Консултантски Център „HR Wallingford”, Великобритания (www.hrwallingford.com)
  • UNESCO-IHE Институт за водата, Холандия (www.unesco-ihe.org)
  • Университет George Mason, САЩ (www2.gmu.edu)
  • Асоциация за изследване и развитие на Черно море и Дунав, България (www.bdcabg.org)

 

 

Центърът има за цел да изгради платформа за академичен обмен между науката и технологиите, свързани с водата, за да подпомага интернационализацията на професионалистите в този сектор, и да поеме водеща роля в развитието на инженерните изследванията свързани с водата, така че да направи принос към развитието на водните науки в света. Центърът ще бъде и една от китайските национални бази за трансгранично научно-технологично сътрудничество, под ръководството на Министерството на науката и технологиите на Китай.

 


Подписване на Хартата на Международния Изследователски Център


Като водещ партньор в рамките на Центъра, NHRI ще се стреми да подпомага работата и дейностите на Центъра, ще осигури необходимите условия за работата на Секретариата на Центъра, и ще отговаря за отчитане на работата пред Министерството на науката и технологиите и Министерството на водните ресурси.
Очаква се, че с общите усилия на всички партньори, Центъра ще се развива като важен център за международен обмен и сътрудничество.

 

Откриване на табелата на новосъздадения Център

 


Свали официално комюнике -> (pdf)